ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Χριστός Ανέστη!

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ…

του εν Αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου

Αναστάσεως ημέρα καρποφορήσωμεν ημάς αυτούς το τιμιώτατον Θεώ κτήμα και οικειότατον, αποδώμεν τη εικόνι το κατ΄ εικόνα, γνωρίσωμεν ημών το αξίωμα, τιμήσωμεν το αρχέτυπον, γνώμεν του μυστηρίου την δύναμιν και υπέρ τίνος Χριστός απέθανεν. 

(Και η μετάφραση: Είναι ημέρα της Αναστάσεως ας προσφέρουμε σαν δώρο τους ίδιους τους εαυτούς μας, το πιο πολύτιμο δημιούργημα του Θεού, ας αποκαταστήσουμε το αρχαίο κάλλος του «κατ΄ εικόνα», ας συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη αξία που μας έδωσε ο Θεός, ας τιμήσωμεν το Αρχέτυπο, ας μάθουμε του μυστηρίου τη δύναμη και για χάρη τίνος πέθανε ο Χριστός).

…Σήμερα είναι ημέρα λαμπρής γιορτής, ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, που πέθανε και αναστήθηκε και κάρφωσε στο Σταυρό για χάρη μας την αμαρτία. Ας προσφέρουμε λοιπόν και εμείς στον Κύριο όχι θυσίες και ολοκαυτώματα μοσχαριών και προβάτων που δεν Του είναι ευάρεστα αλλά κάτι από εκείνα που Του είναι ευάρεστο: τον εαυτό μας με το να μη κάνουμε τα θελήματα που μας υπαγορεύει η σάρκα μας και ο λογισμός μας, αλλά  ζώντας πνευματικά γιατί αυτό θεωρείται ζωντανή θυσία, αγία και ευάρεστη στο Θεό. Δηλαδή, ας θυσιάζουμε τους εαυτούς μας, ας τους θανατώνουμε όλη την ημέρα, όπως όλοι οι ΄Αγιοι, για το Χριστό και Θεό μας, γι΄Αυτόν που πέθανε για χάρη μας…

Η δύναμη του μυστηρίου του θανάτου του Χριστού είναι αυτή: Επειδή αφανίσαμε μέσα μας με την αμαρτία το «κατ΄εικόνα» και νεκρωθήκαμε, γι΄ αυτό και ο Θεός, επειδή σπλαχνίστηκε το πλάσμα  και την ίδια την «εικόνα» Του, έγινε για μας άνθρωπος, και καταδέχτηκε να υποστεί θάνατο για χάρη όλων των ανθρώπων, για να επαναφέρει εμάς, τους νεκρωμένους, στη ζωή, από την οποία ξεπέσαμε με την παράβαση της εντολής… ΄Ετσι, αφού ανέβηκε και σταύρωσε πάνω στον άγιο Σταυρό Του την αμαρτία, που εξαιτίας της βγήκαμε από τον Παράδεισο…μας λύτρωσε με το ίδιο Του το Αίμα, από τη σκλαβιά πού μας είχε δεμένους ο εχθρός μας, ο διάβολος,… δηλαδή, μας άρπαξε πάλι από τα χέρια του εχθρού και, κατά κάποιο τρόπο, μας πήρε από την πρώτη σκλαβιά στη δική Του «δουλεία», αφού νίκησε και κατατρόπωσε το διάβολο…

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, και ας φυλάξουμε τους εαυτούς μας από την έμπρακτη αμαρτία… Γιατί δεν είναι, αλήθεια, ντροπή μεγάλη…, αφού ο Χριστός μας λύτρωσε από τον ΄Αδη με το πανάγιο Αίμα Του…να ξαναγυρίσουμε και να ρίξουμε πάλι τους εαυτούς μας στον ΄Αδη;… (Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. P.G. 35,396Α και 397Β)