ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οι Άγιοι Πάντες

Οι ΄Αγιοι Πάντες πρόσφεραν το σώμα τους και την ψυχή τους στο Θεό. Και όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και ό,τι είχαν και ό,τι υπήρχε γύρω τους. Γιατί άλλο είμαστε εμείς, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, άλλο αυτά που μας ανήκουν και άλλο όσα μας περιβάλλουν. Ο εαυτός μας είναι: ο νους και η ψυχή μας. Αυτά που μας ανήκουν είναι: το σώμα μας. Και αυτά που μας περιβάλλουν είναι: τα κτήματα και τα υπόλοιπα υλικά αγαθά.

Οι ΄Αγιοι, λοιπόν, Πάντες πρόσφεραν τους εαυτούς τους στο Θεό, με όλη την καρδιά τους, με όλη τη ψυχή τους με όλη τη δύναμή τους, όπως λέγει η Γραφή.(Ματθ. 22,37) Και καταφρόνησαν όχι μόνο παιδιά, γυναίκες, γονείς, συγγενείς, φίλους, δόξα, χρήμα­τα και όλη τους την περιουσία, αλλά και αυτά τα ίδια τα σώματά τους γενόμε­νοι «ολοκαυτώματα λογικά,…προσφοραί δεκταί, της αληθείας κηρύγματα, του ψεύδους στηλιτεύματα, νόμου συμπλήρωσις,…πλάνης κατάλυσις, κακίας διωγμός, αμαρτίας κατακλυσμός, κόσμου καθάρσιον» κατά τον ΄Αγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. (Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου P.G. 35,1173D)

Οι ΄Αγιοι Πάντες είναι τα «πρόβατα που γνωρίζουν το Θεό και γνωρίζονται απ΄ Αυτόν». Είναι τα «πρόβατα που ακούνε τη φωνή» Του, υπακούουν στο λόγο Του, τηρούν τις εντολές Του, αποκτούν τις θεοαρετές και γίνονται οικειότεροι στο Θεό. Και όσο οικειότεροι γίνονται τόσο περισσότερο Τον γνωρίζουν και γνωρίζονται απ΄ Αυτόν…

Το μαντρί των Αγίων Πάντων είναι από παντού ασφαλισμένο και προφυλαγμένο, όπως είπε ο Κύριος «Δεν το παραβιάζουν οι κλέφτες, ούτε το κλέβουν, ούτε τίποτε άλλο βλαβερό μπορούν να σχεδιάσουν εις βάρος του». (Ματθ. 6,20).

Ας προσευχηθούμε λοιπόν αδελφοί μου, ν΄ αξιωθούμε να πάμε και εμείς στο ίδιο κοπάδι με τους Αγίους Πάντες και να βρεθούμε στον τόπο της μακαρίας απολαύσεως και αναπαύσεως που θα τύχουν αυτοί. Γιατί, και αν ακόμα δεν φθάσουμε στην κατάσταση των Αγίων Πάντων, και δεν είμαστε άξιοι να απολαύσουμε την ίδια δόξα μ΄ εκείνους, όμως μπορούμε να μη χάσουμε τον Παράδεισο αν ζούμε με νήψη και βιάζουμε λίγο τους εαυτούς μας, όπως λέγει ο ΄Αγιος Κλήμης επίσκοπος Ρώμης: «Και αν ακόμα δεν στεφανωθεί κανείς, ας φροντίσει τουλάχιστον να μη βρεθεί μακρυά απ΄ αυτούς που στεφανώνονται».

Σε ένα παλάτι λέγει ο ίδιος ΄Αγιος υπάρχουν ανώτερες και λαμπρές τάξεις, όπως: ο βασιλιάς, η σύγκλητος, οι πατρίκιοι, οι στρατηλάτες, οι ύπαρχοι…που είναι οι τιμημένες τάξεις. Υπάρχουν όμως, στο ίδιο παλάτι, και μερικοί άλλοι που είναι εργαζόμενοι με πολύ μικρό μισθό. Παρόλα αυτά όμως θεωρούνται και αυτοί ότι είναι στην υπηρεσία του βασιλιά και βρίσκονται μέσα στο παλάτι. Και μολονότι δεν έχουν την δόξα των μεγάλων, πάντως βρίσκονται εκεί μέσα. Πολλές φορές μάλιστα συμβαίνει να προοδεύουν σιγά-σιγά και να αξιώνονται να καταταχθούν στις ανώτερες τάξεις και να πάρουν μεγάλα αξιώματα. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς, ας φροντίσουμε να ξεφύγουμε από την έμπρακτη αμαρτία, για να γλυτώσουμε τουλάχιστον από τον ΄Αδη. Και έτσι να μπορέσουμε, χάρη στη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να αξιωθούμε και αυτής της ίδιας εισόδου του Παραδείσου, με τις πρεσβείες Πάντων των Αγίων. Αμήν.

(Αββά Δωροθέου, ΄Εργα Ασκητικά, Καρέας 1991, σελ. 375 κ.ε)