ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΟΡΕΙΑ

Γενικά περί Αναβαθμών

1) Οι Αναβαθμοί είναι δεκαπέντε μικροί ψαλμοί, από τον 119 έως τον 133, τους οποίους διαβάζουμε σε τρεις στάσεις κατά τον Εσπερινό της Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας…. Εκείνη την ώρα της αναγνώσεως ο Λειτουργός ιερέας με κλεισμένη την Ωραία Πύλη ετοιμάζει μέσα στο άγιο Βήμα τα Τίμια Δώρα.

Οι δεκαπέντε αυτοί ψαλμοί ήσαν ιερά «αποδημητικά άσματα» που εψάλλονταν από τους Ισραηλίτες στις μεγάλες γιορτές του Π¨ασχα, της Πεντηκοστής και της Σκηνοπηγίας. ΄Οσοι ήρχοντο από τα διάφορα μέρη της Παλαιστίνης στην Ιερουσαλήμ γι΄ αυτές τις γιορτές, ανεβαίνοντας στο Ναό έψαλλαν αυτούς τους Ψαλμούς. Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση και προσκύνηση στο Ναό εθεωρείτο από τους Ιουδαίους ΑΝΑΒΑΣΙΣ για αυτό και οι εν λόγω δεκαπέντε ψαλμοί ονομάστηκαν ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ.

2) Οι Αναβαθμοί της Οκτωήχου του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου είναι σαν βαθμίδες (σκαλοπάτια) που η καθημερινή τους μελέτη ανεβάζει τον νου:

– από τη γη στον ουρανό

– από το σκοτάδι της αμαρτίας στο Τριαδικό ανέσπερο Φως

– από τον παρόντα κόσμο στον κόσμο του Θεού

3) «εν τω θλίβεσθαί με, εισάκουσόν μου των οδυνών, Κύριε σοί κράζω»

Σύντροφος της ζωής μας είναι ο πόνος και η θλίψη. Και ένα είναι βέβαιο:

-ο πλούσιος και ο φτωχός,

-ο επίσημος και ο άσημος,

-ο δίκαιος και ο άδικος.

-ο καλός και ο κακός,

όλοι, μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, νέοι, γέροι και παιδιά έχουν τις θλίψεις τους. Και επιτρέπει τις θλίψεις και τον πόνο ο Θεός για τους λόγους που μόνο η πανσοφία Του και η πρόνοιά Του γνωρίζουν. Οι επιτρεπόμενες θλίψεις βγαίνουν από τα σπλάχνα των οικτιρμών και της αγάπης του αγίου Θεού και είναι πάντοτε για το καλό μας, για το συμφέρον της ψυχής μας, για την πνευματική ωφέλεια και σωτηρία.

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι Αναβαθμοί στην εν Χριστώ πορεία» του π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου